Resmi Gazetede Yayımlandı İhbar Edenlere Servet Ödenecek

Resmi Gazetede Yayımlandı İhbar Edenlere Servet Ödenecek

Resmi Gazete'de Yayımlandı Terörle Mücadele Kanunu içerisine giren suçların meydana çıkmasında veya faillerinin yakalanabilmesine hatta delillerin isbatlanmasında güvenlik güçlerine yardım edenlere veya yerlerini yahut kimliklerini ihbar edenlere ödenecek

Buna göre, para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun  kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin  ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak  niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş  olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri  personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı  süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.

Verilen bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için terörle  mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla  görevlendirilmiş diğer personel tarafından daha önceden elde edilmemiş olması  isteniliyor.

Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden ödüllendirme  yapılamayacak. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak.

Ödüllendirme için bilgi verilen tarihten itibaren en geç bir yıl  içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak  ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekecek. Öngörülen sürede yapılmayan  ödül talepleri işleme alınmayacak.

Ödül miktarı 10 milyon liraya kadar artırılabilecek

Verilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak  suç veya aranan fail dikkate alınarak, ödül komisyonunca belirlenerek ilan  edilecek.

Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı  geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya  ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak,  verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı  ile 50 katına kadar artırılabilecek.

Böylece 10 milyon liraya kadar artırılabilecek olan ödül miktarının  parasal sınırı ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu  hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak  uygulanacak.

Verilecek kesin ödül miktarına, verilen bilginin suçun ortaya  çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin  yakalanabilmesine etkisi, suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel  konumu, suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı, engellenen  terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı, ele  geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü, ele  geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya  çıkarılmasına katkısı dikkate alınarak, ödül komisyonunca karar verilecek.

Her suç ve fail için ayrı ayrı ödüllendirme

Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin  yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her  suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

Verilebilecek azami ödül miktarının ödül komisyonunca ilan edilmiş  olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül  verilemeyecek.

Bununla birlikte kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş  olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da  suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde  yorumlanamayacak.

Bu durumda yardımcı olanlara verilecek ödül miktarı belirtilen esaslar  çerçevesinde komisyon tarafından belirlenecek.

Suç failinin yurt dışında yakalanması

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması veya ele geçirilmesi  halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için yakalanmaya esas bilginin  yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması  ve failin bu bilgiye istinaden ele geçirildiği ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da  geri gönderilmesi şartı aranacak.

Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve  fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı  olanlara verilebilecek azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ile  internet ve dijital ortamlarda yayımlanabilecek.

İlanların yayımlanması ve yayımdan kaldırılmasına yönelik işlemler ise  ödül komisyonunca belirlenen usullerle yerine getirilecek.

Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik  konumları ve yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre gruplandırılarak,  her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek  suretiyle ilan edilecek.

Ödülün ödeme şekli komisyonun kararında yer alacak. Ödülün yardımcı  olanın kendisine verilmesi esas olacak ancak yardımcı olanın talebi halinde varsa  kanuni temsilcisine ya da vekiline de ödenebilecek.

Ödül komisyonu 8 üyeden oluşacak

Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan  Yardımcısının başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenecek 3 üye,  Jandarma Genel Komutanlığından belirlenecek 3 üye ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından 1 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak.

Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle  mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulacak.

Komisyon, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt  çoğunluğu ile toplanacak, kararlar oy çokluğu ile alınacak ve alınan kararlar  İçişleri Bakanı'nın onayı ile yürürlüğe girecek. Onaylanan kararlar veya  belirlenen ödül miktarlarına ilişkin dosyalar tekrar komisyon tarafından gündeme  alınmayacak.

Ödül komisyonunda alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde  komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.

Komisyon, ödüle ilişkin talepleri, ilgili kolluk birimi tarafından  hazırlanan dosya üzerinden inceleyecek, ödül verilip verilmeyeceğine ve verilecek  ise ödülün miktarına ilişkin karar verecek.

Ödül komisyonunun sekretarya görevi merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü,  taşrada ise il emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine  konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler ödül komisyonu  kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak.  Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların  denetimlerinde edinilen bilgiler gizli olacak. Bu gizliliğe riayet etmeyenler  hakkında işlem başlatılacak.

Söz konusu yönetmelik ile 31 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de  yayımlanan "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin  Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" yürürlükten  kaldırıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.